Historie a zaměření firmy

FIRMA MELKUS & SIEGERT, SPOL. S R.O. PRAHA, byla založena v roce 1990.

Původní náplní firmy bylo využití elektrických topných kabelů pro instalaci elektrického podlahového vytápění v obytných i administrativních budovách. Většina tehdy konstruovaných podlah byla akumulačního typu s nabíjecím cyklem max. 8 hodin denně, regulovaná pouze časově. Špatnou regulovatelnost takových topných soustav zlepšila firma M&S vlastním vývojem elektronické regulace. Tak postupně vznikla celá řada regulátorů teploty s obecným názvem Kabloreg a nová filosofie spínání topných prvků. Přehled některých zajímavých realizací je uveden níže.

Zkušenosti z používání topných kabelů byly zhodnoceny v různých, často nečekaných požadavcích zákazníků. Činnost firmy se tak postupem doby rozšířila o ochranu potrubí, nádob, okapů a svodů proti zámrzu, udržování teploty v technologických procesech, vytápění chodníků, vjezdů ke garážím, chovných stanic a líhní a o další aplikace.

Poradenská a projekční činnost firmy ukazuje zákazníkům často netušené možnosti použití topných kabelů, vybírá pro investory technicky a cenově nejvhodnější řešení, připravuje nabídky a vypracovává prováděcí projekty.

Regulace topných soustav je prvořadým hlediskem každého řešení. Zkušenosti z vlastního vývoje a výroby regulátorů teploty umožňují vybrat pro každou aplikaci topných kabelů nejvhodnější typ regulátorů a spínacích prvků.

Firemní know-how je uplatňován při realizaci nejsložitějších topných systémů v náročném prostředí elektráren a chemických provozů. Zkušenosti pracovníků firmy a osvědčené postupy práce zaručují dlouhodobou životnost a spolehlivost zhotoveného zařízení. To je velice důležité obzvláště tam, kde mohou poruchou funkce vzniknout škody velkého rozsahu.

Obchodní činnost je zaměřena na uzavírání zakázek na využití topných kabelů, na prodej regulační techniky pro topné kabely a sauny, na prodej topných kabelů a příslušenství, saunových kamen a kompletních saun.

Exportní aktivity se soustřeďují na dodávky komplexních ochran proti zámrzu, na prodej regulátorů teploty, saun a saunových regulátorů.

Servisní činnost pokrývá oblast záručních i mimozáručních oprav, vyhledávání a odstraňování poruch topných kabelů a poskytuje zákazníkům jistotu, že výrobky a topné systémy firmy MELKUS&SIEGERT budou spolehlivě plnit svou funkci po dlouhou řadu let.

Ubytovací služby. V roce 1995 rozšířila firma činnost zakoupením chalupy v Krkonoších a její postupnou přestavbou na ubytovací zařízení.

Pension MELKUS je v současné době po rozsáhlé rekonstrukci, která umožnila nabídnout našim hostům komfortní ubytování. Navázáním spolupráce s cestovními kancelářemi v tuzemsku i zahraničí je zajištěn celoroční provoz.

Spolupracující firmy

  • Fenix Jeseník: dodavatel topných kabelů a topných rohoží
  • SALUS Ostrava: dodavatel saunových kabin a saunových skříní