Katalog - Návody a články

Zateplení okolo bazénů

Teplé podlahy kolem bazénů

Pokud chceme zajistit, aby dlažba kolem bazénů byla příjemná pro bosé nohy, pak toho můžeme docílit několika způsoby:

a) položením plastového rozvodu teplé vody pod dlažbu

b) instalací elektrických topných kabelů, topných rohoží nebo fólií pod dlažbu

c) ohřev dlažby zářením elektrických sálavých panelů, zavěšených pod stropem

d) udržováním teploty vzduchu v prostoru bazénu tak vysoko, aby se stačila i dlažba prohřát

e) kombinací výše uvedených způsobů

U krytých bazénů je teplá podlaha poměrně dobře realizovatelná. Horší je to však se zajištěním teplé pochozí plochy kolem venkovních bazénů. Tam je technicky i ekonomicky možné realizovat a provozovat pouze ohřev uložením topného elementu pod dlažbu.

Systém vytápění položením plastového potrubního rozvodu je poměrně známá záležitost. Méně známé, často však technicky i ekonomicky výhodnější řešení je vytápění pomocí elektrických topných kabelů. Použití topných kabelů si proto popíšeme trochu blíže.

Elektrické topné kabely jsou konstruovány pro zvýšené mechanické i tepelné namáhání. Mají dvojitou izolaci a pro zajištění bezpečnosti ve vlhkém prostředí, což je právě případ podlahové plochy kolem bazénů, mají ještě ochranné opletení, které zaručuje spolu s jističi a proudovými chrániči potřebnou bezpečnost provozu.Topné kabely mohou být dlouhodobě ve vlhku, jsou vodotěsné a co je velmi důležité – jejich životnost se počítá na desítky let a můžeme říci, že předčí životnost stavby.Tloušťka topných kabelů (průměr) je 6 – 8 mm, mohou se dát těsně pod dlažbu, čímž se zvyšuje účinnost vytápění. Běžné je uložení do betonu a vzhledem k dobré ohebnosti kabelů je možné vytápět jakkoliv členité a nepravidelné tvary.

V porovnání s teplovodními systémy je pokládka topných kabelů snadnější, rychlejší a lacinější. Provozní náklady při použití topných kabelů je možné snížit přesnou regulací povrchové teploty dlažby a vhodnou sazbou elektrické energie.Dlouhodobé zkušenosti mají s tímto způsobem ohřevu plochy kolem bazénu majitelé mnoha rodinných domků, postavených se snahou o co nejvyšší komfort uživatelů.V lázeňských a nemocničních zařízeních je vytápění topnými kabely oblíbené pro snadnou obsluhu a regulovatelnost. Zvláště ve veřejných zařízeních musí totiž provozovatel zajistit dodržování všech hygienických i bezpečnostních norem a bezúdržbový topný systém s udržováním stálé teploty povrchu to bez problému umožňuje.

Dobrým příkladem v tomto směru je sanatorium Vráž u Písku, kde vytápěná

plocha se neomezuje jen na okolí bazénu, ale topné kabely udržují příjemnou teplotu podlahy i celých místností rehabilitačních zařízeních i vířivých van, masážních místností, saun, šaten a všude tam, kde chodí lidé bosí. Typická konstrukce topné podlahy je znázorněna na obrázku

Elektrické topné kabely mají mnoho dalších možností využití. Topné podlahy můžeme zhotovit například na starou dlažbu nebo jiný podklad, přičemž zvýšení podlahy může být při zachování nejnutnější tepelné izolace jen o 1,5 cm.

Kromě podlahového vytápění mohou topné kabely chránit různá potrubí, nádoby, okapy a svody před zamrznutím, mohou chránit před zimou a podporovat růst rostlin ve sklenících, udržovat svažité chodníky a vjezdy do garáží bez náledí.

Poněvadž se jedná o elektrické instalace s nutností přísného dodržování technických, bezpečnostních i hygienických norem, doporučujeme svěřit zhotovení vytápění pochozí plochy kolem bazénů, případně další využití topných kabelů odborné firmě s dlouhodobými zkušenostmi v aplikacích elektrických topných kabelů.


Poptávka


Elektrické topení ano či ne

Melkus & Siegert, spol. s r.o.

Štíbrova 1218, 182 00 Praha 8

Elektrické vytápění – ano či ne ? tel. Fax: 284 683 687

Byly doby (před 30 a více lety) , kdy rozhodování o způsobu vytápění znamenalo topit uhlím nebo elektřinou a protože tehdy bylo uhlí velmi levné , většina se rozhodla pro uhlí a ten kdo si to mohl dovolit , zažádal o akumulační sazbu elektrické energie , zakoupil akumulační kamna a měl teplo bez práce . Dnes je otázka způsobu vytápění asi tak složitá , jako když jdu do supermarketu , chci si koupit chleba a on je v 10 druzích od 5 výrobců - čert aby se v tom vyznal . Nechám si tedy poradit a když nebudu spokojen , koupím jiný .

S topením to tak ale nejde . Nechat si poradit je vždy dobré , každý se ale musí nakonec rozhodnout sám a je to rozhodnutí závažné na dlouhou dobu dopředu . Pokusím se o krátkou bilanci současných možností:

podle topného média – plyn – zemní plyn , svítiplyn , propan-butan ,….

elektřina – přímotopná sazba (20 hod. denně) , akumulační sazba (8 hod.denně)

hybridní sazba (část akumulace , část přímotop)

olej – lehké oleje , těžké oleje ,…

uhlí – černé , hnědé , brikety ,…

dřevo – štěpky, brikety (lisovaný dřevný odpad), piliny

solární – akumulace sluneční energie v slunečních kolektorech

tepelná čerpadla – systémy vzduch / voda , vzduch / vzduch , voda/voda, ...

podle topného systému –centrální kotel a radiátory – s velkým objemem vody (akumulace)

s malým objemem vody (přímotop)

centrální kotel a podlahové vodní topení

elektrické přímotopné konvektory , radiátory , sálavé panely

elektrické topné kabely v podlaze

elektrické topné rohože pod dlažbou

elektrické topné folie v podlaze nebo ve stropě

podle způsobu vytápění –přímotopný - rychlá reakce , dobrá regulovatelnost , vyšší provozní náklady

akumulační – pomalá reakce , horší regulovatelnost , nižší provozní náklady

Mohl bych popisovat další typy a možnosti , ale stejně bych na něco zapomněl a nebo se v dohledné době objeví ještě něco jiného. Měli bychom z toho ale zamotanou hlavu jako ve výše citovaném nákupu chleba .

Ale tak , jako se u nákupu chleba rozhodujeme podle dosavadních poznatků , nabídky a ceny – právě tak se rozhodujeme (samozřejmě s větší zodpovědností) o nejvýhodnějším vytápění .

Ten , kdo se dnes zamýšlí nad otázkou elektrického vytápění , se rozhoduje v úplně jiné situaci než před zmíněnými třiceti lety . Rozhodování je těžké , poněvadž nabídka je obrovská a každé řešení má své výhody a nevýhody.

Na druhou stranu – vzhledem k obrovské konkurenci mezi dodavateli topného media (plyn , elektřina , atd.) a dodavateli topných systémů se ceny srovnávají a můžeme se rozhodovat svobodněji a mnohem přesněji pro naše konkrétní podmínky a způsob užívání .

Našim zákazníkům – stavitelům rodinných domů , penzionů , hotelů a nebo jen lidem , kteří chtějí mít např. teplou podlahu v koupelně doporučujeme podlahové topení , protože má nejvyšší účinnost a nejnižší provozní náklady . Jako úplně nejvhodnější se jeví kombinace podlahového akumulačního vytápění (elektrické topné kabely uložené do betonové podlahy) a přímotopného doplňkového zdroje tepla (přímotopné konvektory , solární ohřev , krb apod. ) .

Pořizovací náklady jsou nižší než u podlahového vodního topení a provozní náklady jsou v takovém případě srovnatelné s vytápěním plynem .

Je to možná překvapivé tvrzení pro ty z Vás , kteří podlehli módní vlně “elektrických přímotopů , dali do jednotlivých místností přímotopné konvektory - a po topné sezóně se divili desetitisícovým částkám za topení elektřinou .

V naší republice je a bude elektřiny dostatek a vždycky bude platit , že akumulační nebo poloakumulační (tzv. hybridní) systémy budou mít znatelně výhodnější odběrnou sazbu než přímotopné topení . A proto - nebojme se topit elektřinou , avšak pečlivě zvolme tu nejvýhodnější sazbu a nejúčinnější topný systém s co nejdelší životností .

Při hledání nejúčinnějšího topného systému se budeme blíže zabývat elektrickými topnými kabely , jejichž vynikající vlastnosti nejsou stále ještě doceněny .

Topné kabely se ukládají do betonových podlah , do vytápěných vozovek a šikmých výjezdů do garáží , dávají se do okapů a svodů , podél potrubí s vodou a také například do vyhřívaných sedaček automobilů . Topné kabely mohou být tenké 1-2 mm , s těmi je možné zhotovit topné rohože pod dlažbu i pod dřevěnou plovoucí podlahu . Silnější kabely (4-8 mm) se dávají do betonových podlah , vozovek a chodníků . Topné kabely jsou ohebné a přitom dostatečně robustní. Pracují při teplotách kolem 50°C a jejich životnost je možno počítat na desítky let.. Mají nejdelší životnost ze všech možných topných systémů a pokud jsou správně provozovány a nainstalovány, pak se jedná o životnost stavby. Případné vyhledání závady na topném kabelu je také velice přesné a závadu můžeme zjistit s přesností na cm.

Veškeré úvahy o ceně za topení, spolehlivosti a životnosti by nebyly úplné, kdybychom se nezmínili o podmínce dnes již nepostradatelné – o regulaci topení. Obzvláště elektrické topné kabely v podlaze mají při výkonech vyšších než 60W/m2 tak velký výkon, že bez přesné regulace s čidlem teploty přímo v podlaze se nemají provozovat. Povrchová teplota podlahy totiž může přesáhnout hygienické normy, které určují max. teploty takto: obytné plochy, kanceláře, obchody – max. 28°C, koupelny 32°C. Uživatele však zajímá dojem nejdůležitější a to je tepelná pohoda, tedy příjemný pocit tepla – ani zima, ani příliš teplo. Hybridní topný systém (podlaha a přídavný zdroj tepla) Vám nabídne možnost snížení teploty vzduchu v místnosti při zachování tepelné pohody. A to je velice důležitý fakt, příjemný pro zdraví a peněženku.

Závěrem můžeme z pohledu třicetileté zkušenosti s topnými kabely a s podlahovým topením prohlásit: zdraví neškodí, místo nezabírá, není vidět ani slyšet – ale perfektně funguje po celou životnost stavby při nákladech, které jsou srovnatelné nebo nižší než jsou náklady na jiné způsoby vytápění.

Duben 2000 – článek v časopisu “Reality a nemovitosti” Ing. Jiří Melkus


Poptávka